Anvendt litteratur til Boblerne i bækken

Stamtavle over Apotheker, Assessor Jacob Møllers Levnetsbeskrivelse af Hans-Jacob Møller

Erindringer. Fhv. Redaktør, Landbrugskandidat, cand. phil. Carl Mar: Møller. Årstal?

Stamtavle over Etatsråd Simon Andersen Dons’ Efterkommere af Henning Heilesen

Breve og fortællinger om slægten og billeder af slægten

Da Koldinghus brændte og anden info om Kolding omegn til 1849 http://www.familienmejlby.dk/37966230

Claus Bjørn: Den gode sag. En biografi om Christian Ditlev Reventlow, København, Gyldendal, 1992.

Magten og Kulturen bind II og III af Jens Engberg (Gad)

En gammel skibslæges erindringer af A.G. Drachmann. Forlaget Skovlænge 1990

Kinafarerne, mellem kejserens Kina og kongens København. Benjamin Asmussen. GAD/Museet for Søfart 2019.

Statens Arkiver

Kampen om lyset af Ove Korsgaard. Nordisk Forlag A/S 1997

Kampen om folket - et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år

Af Ove Korsgaard. Gyldendal 2012

De stridbare danskere – Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920 af René Karpantschof.

Gads Forlag 2019

Kvinfos bibliotek

Guldalderens verden, red. Bente Scavenius (Gyldendal)

Fogtdals Illustrerede Tidende

Danmark i Krig af Hans Christian Bjerg og Ole Frantzen (Politiken)

Kongens København - En guldaldermosaik af Hans Edvard Nørregård-Nielsen (Gyldendal)

Kierkegaards København af Peter Tudvad (Politiken)

Kvindfolk i 1600-1900, red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen (Gyldendal)

skolen i kunsten – kunsten i skolen af R. Broby Johansen (Danmarks Lærerforening)

Da spaniolerne kom – Krig og kulturmøde 1808, red. Henning Petersen (Wormianum)

Beretninger – Da spaniolerne kom…1808 (Langelands Museum)

Soldaterliv i Krig og Fred - For en menneskealder siden af Johannes Helms (Gyldendal/Nordisk 1909)

Borbjerg Sogns Historie af C. Møller (Ringkøbing 1929)

Den Jyske Hede før og nu af Mylius Erichsen (Hernov)

Medicinsk Forum nr. 6, 39. årg. December 1986

Alsnissen 1860 om Hans Tellus Møller og Gammelgård

Slagtebænk Dybbøl 18. april 1964. Tom Buk-Swienty. Gyldendal 2008

Dommedag Als 29. Juni 1864. Tom Buk-Swienty. Gyldendal 2010Det Hvide Hus af Herman Bang (Imprimatur)

Tine af Herman Bang (Gyldendal)

Konsulenter: Gitte Behrs, cand.mag. museumsinspektør Hjerl Hede og Klaus Højberg cand. mag. i historie.